Departamento de orientación

Profesora de Pedagogía Terapéutica: AUXILIADORA REINA BARRAGÁN

Orientadora E. Infantil – E. Primaria: ELENA LEAL NARBONA

Orientadora E. Secundaria: MARÍA MONGE PARTAL